Lähdeluettelo ja huomautuksia

Källförteckning och kommentarer

Bibliography and Remarks

Kirjan peruslähteenä on lähdeviite n:o 1. Päivitettyjä sukuluettelon perustietoja on saatu suvun jäseniltä kirjallisen ja suullisen kyselyn avulla. Niitä on täydennetty Suomen Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja Ruotsin vastaavien tietokantojen perusteella (=> tämän selostuksen ruotsinnettua osaa). Elämäkertatietoja on saatu kyselyn lisäksi eri ammattikuntien matrikkeleista ja muista yleisistä hakemistoista. Alla olevassa luettelossa on mainittu myös joitakin suvun henkilöiden elämäkertatietoja sisältäviä lähteitä, joitten tietoja ei tämän kirjan suppeassa esityksessä ole käytetty. Ne on liitetty luetteloon lähinnä kyseistä henkilöä koskevan bibliografian osana.

Grundkälla i boken är källreferens nr 1. Uppdaterade grunduppgifter i genealogin har införskaffats av släktens medlemmar genom både skriftliga och muntliga förfrågningar. Dessa har kompletterats utgående från befolkningsdatasystemet i Finland och motsvarande databaser i Sverige (Statistiska Centralbyråns RTB-register: Registret över TotalBefolkningen, SPARregistret: Statens Person- och AdressRegister och Sveriges Dödbok). Biografiuppgifter har dessutom fåtts, förutom genom förfrågning, ur olika yrkeskårers matriklar och andra allmänna register. I nedanstående förteckning har nämnts också några källor som innehåller biografiska uppgifter om släktens medlemmar, som inte använts på grund av bokens begränsade omfång. Dessa uppgifter har bifogats förteckningen närmast som en del av ifrågavarande persons bibliografi.

The basic source of this book is reference number 1. The revised basic data in the genealogy have been completed with information from The Finnish Population Data System and corresponding databases in Sweden (=> the Swedish translation of this text). In addition to enquiries, biographical data have been taken from different professions’ yearbooks and other general indexes. The list below indicates also some sources containing biographical data of family members, but which have not been used due to the condensed presentation of this book. They have been included in this list as part of the bibliography concerning the said persons.

katselmuskirjoista, Ruotsissa olleiden pakolaisten luetteloista (jotka ovat vajaita) eikä Tukholman kaupungin arkistojen veroluetteloista, kirkonkirjoista tai merimiesluetteloista (YH)
N:o Tekijä, asiakirja ja huomautuksia
Nr Författare, dokument och anmärkningar
No Author, document and remarks
1 Heikinheimo Ilmo, Genealogia Heikeliana. - Sukuseura Heikel-Heikinheimo ry. - Rauma 1980. - 249 s. - ISBN 951-99255-1-1. Korjaukset I-III, moniste.
2 Vahtola, Jouko, Oulujokilaakson historia keskiajalta 1860-luvulle, ss. 71-565 teoksessa Huurre, Matti ja Vahtola Jouko, Oulujokilaakson Historia: Kivikaudelta vuoteen 1865. / Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Temmeksen, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kunnat ja srk:t, Oulun kaupunki ja srk:t ja Oulujoki-Seura r.y. / Historiatoimikunta. - Oulu 1991. - 606 s. - ISBN 952-90-2856-3
3 Korte Seija, toimittaja, Liminka 1477-1977. / Limingan kunta ja srk. -Oulu 1977. - ISBN 951-99115-3-7: Luku Jouko Vahtola: Limingan ja liminkalaisten historiaa 1477-1977 (ss 77-306)
4 Julku Kyösti, Valkean kaupungin vaiheet: Oulun historiaa. / Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys. - Jyväskylä 1987. - 430 s. - ISBN 951-749-014-3. ISSN 0356-8199: Luvut (1) Julku Kyösti, Oulu Keskiajalla - Oulun sotatie; (2) Vahtola Jouko, Oulujokisuun keskusasema 1500-luvulla ja Oulun historiaa kaupungin perustamisesta Isoonvihaan.
5 Claudelin, H.W., Karjalainen, E.V.I. ja Sarasmo, Esko (toim.), Entinen Oulujoki / Oulujoki Oy. - Helsinki 1954. - 307 s.
6 Virkkunen, A.H., Oulun kaupungin historia I: Kaupungin alkuajoilta Isonvihan loppuun. - Toinen painos, Kirjola Oulu 1953. - 653 + 82 s.
7 Vahtola 1991 (Viite 2), s.136
8 Kalastusveroluettelo 1558, VA 4599, s.78. - Oulunsuun Heikinpoika-veljesten verkkomäärät on mainittu seuraaviksi: Jaakko 30, Heikki 70 ja Esko 86, yht. 186; muiden haapiokuntaan liittyneiden osuudeksi jää 34.
9 Voudintilit 1571, VA 4725
10 Vahtola 1991 (Viite 2), s.140
11 Voudintilit 1591, VA 4793, mf ES 835
12 Vahtola 1991 (Viite 2), s.133
13 Heikinheimo Ilmo, muistio 1972. - Moniste / Heikeliana / OMA
14 Paavola Kirsti, Kepeät Mullat: Kirjallisiin ja esineellisiin lähteisiin perustuva tutkimus Pohjois-Pohjanmaan rannikon kirkkohaudoista. / Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitetty väitöstutkimus. - Oulun yliopistopaino, Oulu 1998. - 280 + 67 s. - ISBN 951-42-5008-7.
15 Paavola (Viite 14), - / Liite 1, s. 40: Kirkkohautausmaksu 2 taalaria ja 8 äyriä on maksettu nimellä Jakob Heickell
16 Paavola (Viite 14), s. 97: Oulun vanha kirkko purettiin noin 1770 ja uusi rakennettiin samalle paikalle. Vanhoja kirkkohautoja ei ole myöhemmin voitu tutkia.
17 Åström Sven-Erik, Släkten Heikels äldsta generationer. // Genos n:o 2, 1942
18 Jaakko Heikkilää ei ole aikana 1712-22 löydetty Pohjanmaan Jalkaväkirykmentin
19 Oulun rippikirja 1724, mf IK 128, s. 84
20 Halila Aimo, Oulun kaupungin historia II: 1721-1809. - Oulu 1953.
20a Halila (Viite 20), s. 20
21 Oulu RO 3.5.1740. mf ES 1430, ss. 382-387
22 Oulun ja Hailuodon käräjät 18.-22.7.1740. mf LK 2066, s. 876
23 Oulun ja Hailuodon käräjät 24.-31.1.1741. mf LK 2066, s.-244
24 Oulun ja Hailuodon käräjät 22.24.7.1741. mf LK 2066, s. 966
25 Oulun ja Hailuodon käräjät 23.-29.1.1742. mf LK 2067, s. 210 alkaen
26 Oulun ja Hailuodon käräjät 18.2.1757. mf UK 992, s. 583
27 Oulu RO 20.4.1726. mf ES 1426, s. 143
28 Oulu RO 5.5.1740. mf ES 1430, s. 344
29 Oulu RO 4.6.1740. mf ES 1431, s. 540
30 Oulu RO 16.10.1767. mf ES 1440, s. 478
31 Oulu RO 8.4.1730. mf ES 1426, s. 73
32 Oulu RO 19.1.1736. mf ES 1429, s. 18-19
33 Oulu RO 17.3.1760. mf ES 1436, s. 76, 96, 100, 146
34 Letats efter i mantalslängder och Sjöarkivet (Handelskollegiet Sjökontrollen) i Stockholms Stadsarkiv. I Sjöarkivets register finns flera sjömän med efternamnet Ström men de flesta av dem utan förnamn. (YH)
35 Paavola (Viite 14), s. 62
36 Paavola (Viite 14), s. 100
37 Halila (Viite 20), s 646
38 Halila (Viite 20), ss. 179-189
39 Halila (Viite 20), s. 315
40 Koillis-Lappi 19.4.1995
41 Heikinheimo Yrjänä, Heikinheimo-suvun sotavainajat - Heikelska släktens krigsoffer. - Sukuseura - Släktföreningen Heikel-Heikinheimo ry. - Hämeenlinna 1995. - 30 s.- ISBN 952-90-6557-4.
42 Halila (Viite 20), s. 30
43 Ahvenainen Jorma, Rovaniemen historia II. / Rovaniemen kaupunki, mlk ja srk. -Rovaniemi 1970. - 590 s.
44 Embuske Matti, Runtti Susanna ja Manninen Turo, Rovaniemen historia vuoteen 1990: Jokivarsien kasvatit ja junantuomat. / Rovaniemen kaupunki, mlk ja srk. - Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1997. - 486 s. - ISBN 951-96816-5-5
45 Pulkamo Seija, Rovaniemen seurakunta 350 vuotta. / Rovaniemen srk. - Rovaniemi 1982. - 230 s. - ISBN 951-99386-6-4
46 Pulkamo Seija, Rovaniemen seurakunnan hautausmaat. / Rovaniemen srk, Rovaniemi 1994. - 95 s.
47 Pulkamo Seija, Rovaniemen seurakunnan Vanhojen pappiloiden vaiheita. / Rovaniemen srk, Rovaniemi 1999. - 35 s. - ISBN 951-98324-0-8
48 Suomen Jääkärien Elämänkerrasto 1975. - Julkaisija Jääkäriliitto ry. (Sotatieteen laitoksen julkaisuja XIV) - Vaasa Oy:n kirjapaino, Vaasa 1975. - 770 s. - ISBN 951-99046-9-7
49 Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996. - WSOY 1996.
50 Uola Mikko, Sarlin, Unio (1893-1981). (Henkilöartikkeli) // Kansallisbiografia, Suomen Historiallinen Seura, www.kansallisbiografia.fi.
51 Postimuseon kirjasto.
52 Yrjö Blomstedt: Kansallis-Osake-Pankin historia I 1889-1939. Helsinki 1989
53 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja papiston matrikkeli, Tampere 1916.
54 Heikinheimo Auvo Marjatta, Kemijärven Heikinheimoja: esitys sukukokouksessa Rovaniemellä 1985. - Moniste / Heikeliana / OMA
55 Postimuseon kirjasto ja Aija Ahola.
56 Jaako Pentti, Erämaatalosta seurakunnaksi: Kolarin seurakunnan historiikki. - Julk. Kolarin seurakunta. - Tornion Kirjapaino, Kolari ja Tornio 1994. - 242 s. - ISBN 951-96670-1-6.
57 Suomen teologit ja kirkkomuusikot 1974.
58 Tampereen suomalainen yhteiskoulu 1895-1921.-(Matrikkeli).
59 Jauho Pekka, Ensiksi kielsin konditionaalin (Muistelmat). - © Pekka Jauho 1999. Helsinki. - 304 s. - ISBN 952-5202-22-4.
60 Raahen seminaarin vuosikertomus 1915.
61 Oulun suomalaisen yksityislyseon 50-vuotisjuhlakirja (1874-1924)
62 Vahtola Jouko, Nuorukaisten Sota: Suomen sotaretki Aunukseen 1919. - Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki - Keuruu 1997. - 637 s. - ISBN 951-1-14850-8.
63 Bonge Daniel, 1730: Dissertatio physica de salmonum natura eorumque apud ostrobothnienses piscatione. Praeses Laurentius Roberg. Uppsala. Ref. Vilkuna Kyösti: Lohi: Kemijoen ja sen lähialueen lohenkalastuksen historia. - Otava, Keuruu 1975. - ISBN 951-1-01523-0. - s. 169
64 Forsius Arno, Emma Rosina Heikel - Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naislääkäri // Suomen Lääkärilehti 51 (1996):4. - s. 353.
65 Tietoja saatu Sirkka Suomiselta (GH 475/211). Cai Lindqvistin perheeseen ei ole yhteyttä. Tiedot perheen osalta GH 1980 mukaisia.
66 Carl Petter Heijkel (Heickell) (f. 3.7.1784) var skriven i mantalslängden år 1820 i Stockholm, stadens östra del (STÖD) och vid Storkyrkoförsamlingen åren 1819-21; i båda registren antecknad som ensamboende och med yrket "f.d. Constituerade under Lieutenanten". Han finns inte kvar i mantalslängden år 1830, inte heller i Storkyrkoförsamlingen A1:32 år 1833 eller i flyttningslängden (BIIa:b) 1828-1835. Detsamma gäller dödboken 1834 (F1:B1).
67 Halila (Viite 20), s. 324
68 Halila (Viite 20), ss. 290-293
69 Halila (Viite 20), s. 724-726
70 Oulu RO I AIe : 9. Perukirja: Brita Pilkar 1765.
71 Oulu RO I AIe : 9. Perinnönjakokirja: Brita Pilkar 1768
72 Oulu RO AIb : 5. Anna Margareta Zimmerman ja Henrik Heikel: Keskinäinen testamentti 12.11.1776.
73 Oulun kaupungin perukirjat 1847, mf IK 317
74 Erkheikki Paavo, Albert Heikel. - Kirkkohistorian pro gradu 1969
75 Erkheikki Paavo, Albert Heikel Ylitornion pitäjän kirkkoherrana ja luottamustehtävien hoitajana seurakunnan ulkopuolella vuosina 1850-1880. // Tornionlaakson vuosikirja 1976
76 Lohi Seppo, Pohjolan kristillisyys: Lestadiolaisuuden leviäminen Suomessa 1870-1899. - Väitöskirja Oulun yliopistossa 1997. - Runsas lähdeaineisto sisältää paljon lähdetietoa Heikel-suvun papeista.
77 Erkheikki Paavo, Kirkkoherra Albert Heikel kansanopetuksen uranuurtajana. // Tornionlaakson vuosikirja 1973.
78 Hautala Kustaa, Oulun kaupungin historia III (1809-1856). - Oulu 1975. - 573 s. - ISBN 951-95283-3-4.
79 Westeson Hjalmar, Lapin profeetan oppilaita. - Suomentanut Osk. E. Hellemaa. - WSOY 1925
80 Raittila Pekka, Alkkulan kokous 1875. // Maitohyvä 1964
81 Raittila Pekka, Albert Heikelin ja J.Fr.Thauvónin perheiden kirjeenvaihtoa 1800-luvulla. - Eripainos Suomen Kirkkohistiallisen Seuran Vuosikirjasta 52-53, ss. 148-199. - Helsinki 1965. - Kirjoituksessa runsaasti lähdeviitteitä Heikel-suvun jäsenten kirjeenvaihdosta // Heikeliana, OMA ym:t kokoelmat sekä P.O.Grapen kirjeenvaihdosta ja asiakirjoista // P.O.Grapen kokoelma, Uppsalan yliopiston kirjasto.
82 Raittila Pekka, Lestadiolaisuuden matrikkeli ja bibliografia. - Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 74. - Forssa 1967
83 Raittila Pekka, Lestadiolaisuus 1860-luvulla. - Lisensiaattityö HY:n teologisessa tiedekunnassa. - Loimaa 1976
84 Brännström Olaus, Den laestadianska själavårdtraditionen i Sverige under 1800-talet. - Doktorsavhandling vid Uppsala Universitet. - Uppsala 1962
85 Brännström Olaus, Släkterna Heikel och Grape i Laestadianismens sammanhang på 1800-talet. - Föredrag vid Heikelska släktens möte i finska Övertorneå 1990. Stencil / Heikeliana / OMA.
86 Koivurova Erkki, Lestadiolaisuuden tulo ja vakiintuminen Ylitorniolla. // Tornionlaakson vuosikirja 1963
87 Mustakallio Lauri, Ylitornion kirkko. // Meidän kirkkomme: Seurakuntien paimenet kertovat kirkoistaan. - WSOY, Porvoo 1979. - 334 s. - ISBN 951-0-09415-3
88 Hederyd Olof och Alamäki Yrjö (red), Tornedalens historia I: Från istid till 1600-talet. / Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. - Malung 1991. - 389 s. - ISBN 91-630-0261-2. - Sama suomenkielisenä ISBN 91-630-0263-9.
89 Hederyd Olof och Alamäki Yrjö (red), Tornedalens historia II: Från1600-talet till 1809. / Utgiven av Tornedalskommunernas historiebokskommitté. - Malung 1993 - 447 s. - ISBN 91-971293-2-1
90 Hederyd Olof ja Alamäki Yrjö (toim), Tornionlaakson historia II./ Tornionlaakson kuntien historiatoimikunta. - Gummerus, Jyväskylä 1993. - 447 s. - ISBN 91-971293-3-X
91 Hederyd Olof, Haparanda efter 1809: Tornedalens historia III. / Haparanda stads Historiebokskommitté. - Birkkarlens förlag; Malung 1992. - 384 s. - ISBN 91-971293- 1-3
92 Havas Väinö, Lestadiolaisuuden historia pääpiirteissään. - Oulu 1927
93 Kökkö Timo, Ylitorniolta Tyrvääseen: Rovasti Karl Abiel Heikelin elämästä ja työstä. - Esitelmä Sukuseura Heikel-Heikinheimon kokouksessa 1991. - Moniste / Heikeliana / OMA.
94 Zidbäck Aulis, Juhani Raattamaa 1811-1899. // Suomen kirkon paimenien elämäkerrasto. - Porvoo 1947
95 Vahtola Jouko, Pudasjärven seurakunnan historia. - Pudasjärvi 1981
96 Heikel K.A., Miten olen opettanut? : Vastaus piispa G. Johanssonin "Laestadiolaisuutta"- kirjaan. - Heinola 1893. - 139 s.
97 Heikinheimo Ilmari, Jokunen lähikuva Aleksis Kiven "parhaasta ystävästä". / Kirjallisuuden tutkijain seuran vuosikirja 12 (1952), ss.1-12.
98 Kantele Signe, Eräs äiti. / Kotia kohti 6/1931, ss.85-86.
99 Kantele Signe, Sairaanhoitoa oppimassa 64 vuotta sitten. // Misericordia (1946), ss. 4-7.
100 Terenttilä Jaakko, Rauhaton ja vaahtopää: Elämäkertaromaani Isa Aspista / Gummerus, Jyväskylä 1951. - 260 s.
101 Tuulio Tyyni, Fredrikan Suomi. Esseitä viime vuosisadan naisista. - WSOY Porvoo 1979. - 264 s. - ISBN 951-0-09211-8. - (Isa Asp, ss. 179-215)
102 Kaleva 20.3.1949.
103 Aakkosista alettiin: Oulun kansakoulujen 75 vuotisjuhlajulkaisu. Oulu 1949.
104 Halila Aimo, Jyväskylän Seminaarin historia. - WSOY, Porvoo - Helsinki 1963.
105 Oulun Lyseo 1883-1933, 1933 Oulu.
106 Oulun Suomalaisen Tyttökoulun 50-vuotis-Juhlajulkaisu. Oulu 1931.
107 Laine Anu, Maija Heikinheimo - koti Artekissa, // Yhteiset olohuoneet: Näkökulmia suomalaiseen sisustusarkkitehtuuriin 1949-99. - Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 1999. - ISBN 951-1-16339-6.
108 Laine Anu, Maija Heikinheimo - Koti Artekissa: luonnos artikkeliksi Sisustusarkkitehdit SIO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisuun. - 2 s. - Toimituksen arkisto / Heikeliana / OMA
109 Nekrologiat: 1) Hufvudstadsbladet 10.1.1963. B.Z. 2) Nya Pressen tammikuussa 1963. E.P. (Eila Pajastie) 3) Suomen Sosialidemokraatti 11.1.1963. S.P. (Severi Parko) 4) Uusi Suomi tammikuussa 1963 K.N.
110 Heikinheimo-Sandin Kaija, Maija Heikinheimo 1908-1963. Pikkusisaren mietelmiä. Esitelmä Heikel-Heikinheimo-suvun kokouksessa Helsingissä 23.4.1983. Kopio Heikeliana / OMA
111 Sola-Tudeer, Helsingin Yliopisto
112 15 metsänhoitajaa Heikel-Heikinheimon suvussa / Yhteishyvä, 57. vuosikerta, 4.5.1961.
113 Kaleva 25.3.1956.
114 Olson Rudolf, Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548 - 1950 f.d. Lepu by i Jepu fjärding av Pedersöre storsocken. / Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening, Publikation Nr 3, 1997, s.91.
115 Heikinheimo Olli, Tämä on vain liike-elämää: 75-vuotiskatsaus. / Omakustanne. - Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1991. - 430 s. - ISBN 952-90-3254-4.
116 Hassi Osmo, Puhe Olli Heikinheimon muistotilaisuudessa 12.2.2000. - 2s. - Toimituksen arkisto / Heikeliana / OMA.
117 Turun Lyseo 75 vuotta 1978. Matrikkeli 1903-1976. Laatinut Antti Koskinen. Forssan Kirjapaino Oy, Forssa 1978.
118 Helle Sakari, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun "esikoiset". //Oulun Sukututkija (1983): 2, s.32-33.
119 Koskikallio Toivo (toim.), Inkerin päiväkirjan lehtiä, Suomen lähetysseura, Helsinki.
120 25 vuotta Kiinassa. Muistojulkaisu Suomen Lähetysseuran työstä vv. 1907-1927.// Suomen Lähetysseura, Helsinki 1927.
121 Koskenvesa Esko, Seurakuntatyö tavoittaa esikaupungin. // Teologia ja kirkko 15(1968):3, - ss.101-119.
122 Aaltonen Elma, Kiinalainen taulu / Suomen Lähetysseuran julkaisu - Kirjaneliö, Helsinki, 1985. - 234 s. - ISBN 951-600-663-9. - ss. 180-186.
123 Kunos J. Eugene (Jenö), That I May Tell of Your Marvelous Works. Our life and missionary activity in war-torn China 1939-1947. - Fairway Press, USA, 1995. - 372 s. - ISBN 1-55673-997-4. - ss.225-288
124 Lauhakangas Outi (toim.), Cantell - Kantele - Kuusi: Mäntyharjulaisen papinperheen seitsemän sukupolvea. Täydennetty painos. - Painatuskeskus Oy, Helsinki 1995. - ISBN 952-90-6641-4. - (v.1992 sukumatrikkelin toim. Taina Kuusi ja Outi Lauhakangas)
125 Kantele Olavi (toim), Cantell-suku. - 1992 - 96 s.
126 Hersalo N.V., Suojeluskuntain historia I. - Vaasa 1965. - ss.498-500.
127 Piilonen Juhani, Sastamalan historia 3 (1860-1920). - Sastamalan historiatoimikunta, Vammala 1997. - 659 s. - ISBN 951-97691-0-2.
128 Viljanen Paavo, Aatu Laitinen 1853-1923. // Suomen kirkon paimenien elämäkerrasto. - Porvoo 1947
129 Hellman Alex., Muistoja Lapin kristillisyydestä. - 2. painos. Kalevan kirjapaino, Oulu 1926
130 Kouri Arto, Kuopion piispa Gustaf Johanssonin taistelu lestadiolaisuutta vastaan vv. 1885-1896. - Laudaturtutkielma HY:n teologisessa tiedekunnassa 1970
131 Maunu J.A., Karl Abiel Heikel. - Muistokirjoitus, Teolooginen Aikakauskirja 1920, ss. 37-49.
132 Heikinheimo Eero, K.A.Heikelin perhe Jyväskylän mlk:ssa 1889-1904. - Esitelmä Sukuseura Heikel-Heikinheimo ry:n kokouksessa 1989. - Moniste 11 s. Kopio Heikeliana / OMA
133 Suomen kansanedustajat 1908-1982.
134 Hersalo N.V., Suojeluskuntain historia I. Vaasa 1965., s. 379, ja II, ss. 470-477. sekä Raikkala Hannes, Suojeluskuntain historia III. Vaasa 1964., s. 49 ja kuvasivut välillä 176-177.
135 Horelli Toivo, Maakunnan ja maanpuolustuksen mies lääkintöneuvos Oskari Heikinheimo // Suur-Keuruun Sanomat 1950.
136 Erkki Anteroinen, Muistelmia kotimaisemista ja evakkotieltä: Uusikirkko kohtalonvuosina - Julk. Uusikirkko-seura ry. - Salo 1986. - ISBN 951-99713-6-X. - ss. 39-40
137 Ruusukallio, Pekka, Ostrobotnia oli aatteiden koti. // Aamulehti 1995, s. 17.
138 91 Hölsä, Martti, Valkoiset sivut: Suomalainen oppikoulu Itä-Karjalassa; Äänislinnan yhteislyseo 1942-44. - Opetusministeriö ym:t, 1997. - 183 s. - ISBN 952-90-9292-X.
139 Aseveljien kirjeet: Pietilä, Hannu, kirjeet 9.11 ja 6.12.1941 ja Haltsonen, Antti, kirje 29.7.1943. Toimituksen arkisto / Heikeliana / OMA
140 Seppo Heikinheimo, Mätämunan muistelmat. - Kustannusosakeyhtiö Otava. - Otavan Kirjapaino, Keuruu 1977. - 527 s. - ISBN 951-1-14997-0.
141 Pyysalo, Riitta, Herkullisen myrkkyhampaan tragiikka. // Suomen Kuvalehti n:o 43/ 1997.
142 Laitinen, Kai, Muistelmat manan majoilta: Seppo Heikinheimo ampuu kovilla ...(Kirjaarvostelu). // Helsingin Sanomat 23.10.1997.
143 Lampila, Hannu-Ilari, Heikinheimo uskalsi sanoa mielipiteensä. // Helsingin Sanomat 28.10.1997.
144 Tarkka, Pekka, Musiikkitoimittaja Seppo Heikinheimo: Keskinkertaisuuden vihollinen (nekrologi). // Helsingin Sanomat 28.10.1997.
145 Heikinheimo-Lindholm Aila, Sörnäs svenska församling: Minnesbok. - Redaktionsgruppen. - Oy Fram Ab, Vasa, 1992 - 176 s. - ISBN 952-90-3651-5
146 Aili Loimarannan muistelmat Lauri Loimarannasta (Lindstedt-suvun sukukokous 1946. - Moniste, 5 s.- Toimituksen arkisto, Heikeliana / OMA.
147 Mäenpää, Olavi, Salon Sokeritehdas Oy 1918-1968. / Julkaisija ja kustantaja Suomen Sokeri Oy. - Salon Seudun Sanomalehti Oy:n kirjapaino, Salo 1968.
148 Väestötietojärjestelmässä sukututkimuskielto voimassa v. 2000; kirjaan merkityt tiedot antanut itse v. 1998.
149 Ruotsin kuninkaan Kustaa V:n antama nimityskirja 27.2.1948. Toimituksen arkisto, Heikeliana / OMA.
150 Saarinen, Liisa, Tapasimme Säde Loimarannan. // Helsingin Sanomat 12.2.2000, sivu A14.
151 Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27: Vaiheet ja vaikutus./ Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1966. - 1096 s.
152 Anni Voipio, Vapaussodan Invalidit. - WSOY Porvoo 1968. ss 30-34, 212.
153 Heikinheimo, Veikko, Merenkurkun jääsilta jääkärien etappitienä alkuvuodesta 1916. // Parole 39 vsk, n:o 3/69.
154 von Porat Stig, Petter (Per) Persson - Grape 1810-1858: Släktforskningsrapport daterad i Rena, Norge 1997.03.14. - Kopia vid GH II // Heikeliana samlingen, OMA
155 Kivijärvi Erik, Rapport från släktföreningen Heikel-Heikinheimo sommarmöte i Tornedalen den 16/17 juni 1990. - Stencil, GH II // Heikeliana, OMA
156 Slunga N., Prosten Pehr Olof Grape som skolman i Tornedalen. // Tornedalica 1, Uppsala 1962, ss. 59-69
157 Grape Karl Gunnar, Prosten Per Olof Grape och hans brevväxling med prinsessan Eugenie. // Bygd o Vildmark 1951
158 P.O.Grapes samling vid Uppsala Universitets bibliotek
159 Lepaan puutarhaoppilaitos 1910-1960. - Toimituskunta. - Valkeakoski 1960
160 Janakkalan tuomiokunnan arkisto: Hattulan ym. varsinaisasiain pöytäkirja Välikäräjät 16.10.1919 § 2. - Hämeen maakunta-arkisto, kopio toimituksen arkisto./.Heikeliana / OMA
161 Minnesord. - Kopia vid redaktionens arkiv vid Heikeliana / OMA
162 Suomen Kuvalehti n:o 48 / 2000, s. 82.
163 Heikel O.I., Elämäni varrelta. - Suomen Lähetysseura, Helsinki 1929. - 144 s.
164 Saloheimo Mauno, Oskar Immanuel Heikel. - Esitelmä Sukuseura Heikel-Heikinheimon kokouksessa 1984. - Moniste / Heikeliana / OMA
165 Reinilä, Juhani, Varsitien varrelta: Välähdyksiä kulkemaltani taipaleelta. Oulun Hellmansukuseuran kustanne 1991.
166 Vähäkangas Aune (toim,), Näköaloja Laurin kirkolta: Janakkalan seurakuntakirja.
167 Kerkkonen K., Janakkalan kirkko ja hautausmaa: Tietoja ja muistoja. - Raittiuskansan Kirjapaino Oy, Helsinki 1914
168 Skogsjö Håkan, Familjer och gårdar i Brändö
169 Mårtensson Berndt (red.), En bok om Houtskär, del 1
170 Niiranen, Timo, Axel Olai Heikel: suomalais-ugrilaisen kansatieteen ja arkeologiantutkija. - Kustannuskiila, Kuopio 1987. - 243 s. - (Snellman-instituutin julkaisuja : 4) - ISBN 951-667-193-X.
171 Lehtonen, Juhani U.E., Heikel, Axel Olai (1851-1924), kansatieteilijä, Seurasaaren ulkomuseon perustaja. - Henkilöartikkeli / Kansallisbiografia, Suomen historiallinen seura // www.kansallisbiografia.fi.
172 Pinomaa, Lennart, Olavi Castrén - In Memorian. - Teologinen Aikakauskirja 4/1979, ss. 233-234.
173 Elenius Anja: saksankielinen muistokirjoitus, 1 sivu. Toimituksen arkisto, Heikeliana / OMA.
174 Rinne Toivo T., Hämeen Sähkö Oy 1919-1969. - Arvi Karisto Oy, Hämeenlinna 1969. - 167s. -, ss. 29-38.
175 Heikel Ivar A., I. Minnen från min barndom och skoltid. Lovisa 1945. II. Minnen från min studenttid och mina studieår. Lovisa 1946. III. Minnen från min mannaålders och höga ålders år. Lovisa 1947.
176 Uppslagsverket Finland (1982).
177 Klinge Matti et al., Helsingin yliopisto 1640-1990, II (1989)
178 Aalto Pentti, Classical Studies in Finland 1828-1918. (1980)
179 Aikalaiskirja: Henkilötietoja nykypolven suomalaisista. - Tietosanakirja-Osakeyhtiö / K.F.Puromiehen Kirjapaino, Helsinki 1920. - 532 s.

 

 

 

Ylös